top of page

Mesafeli Satış Sözleşmesi

1. Sözleşmenin Tarafları

1.1. Satıcı'ya İlişkin Bilgiler:

Unvanı: Kıvanç Group San. ve Tic. GİBİ.

Adresi: İkitelli OSB, Aykosan Sanayi Sitesi 2.Kısım 5.Ada C Blok 34490 İkitelli / İstanbul

Tel. : 0212671 28 00

Faks: 0212282 60 06

E-posta: info@kivancgroup.com

Ürün İade Adresi: İkitelli OSB, Aykosan Sanayi Sitesi 2.Kısım 5.Ada C Blok 34490 İkitelli / İstanbul

Mersis Numarası:

1.2. Tüketici / Alıcı'ya İlişkin Bilgiler (*):

Adı / Soyadı / Unvanı

Adresi

Telefon

E-posta adresi

(*) Alıcının ticari ya da mesleki amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişi olması ve / veya konusu ürüne ait faturanın ticari ya da mesleki amaçlarla eden hareket alıcı adına kesilmesi durumunda; , işbu alıcı alıcılara yönelik özel hak ve imkanlar tanımaya yönelik hükümlerden ve tüketici haklarından faydalanamaz

2. Sözleşmenin Konusu

ALICI'nın SATICI'ya ait www.protectionyoudeserve.com internet sitesinden (bundan böyle "SİTE" olarak anılacaktır) elektronik ortamda siparişini aşağıda belirtilen nitelikleri ve satış fiyatı ürün / lerin satın alma / satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Hakkında Kanun (TKHK) ve Mesafeli Yürütme Yönetmelikleri ve ilgili diğer tüm yasal düzenlemeler ve uygulamalar gereğince tarafların karşılıklı hak ve açıklarının saptandır.

3. Tedarik Konusu Ürün / ler ve Ürün Bilgileri:

3.1. Ürün Nitelikleri:

 1. Ürün Cinsi / Modeli

  Ürün adedi

  Satış Fiyatı (KDV dahil)

  Vadeli Fiyatı (KDV dahil)

Ara Toplam

Kargo Ücreti

Hediye Çeki

Kartuş İndirimi

TOPLAM

3.2. Ödeme ve Teslimat:

Ödeme Şekli ve Planı

Sat Adresi

Teslim Edilecek Kişi

Fatura Adresi

3.2.1. ALICI, kredi kartı veya banka kartı aracılığı ile peşin veya tek çekim şeklinde ödeme yapacak; ürünler, SATICI'ya siparişin iletildiği günden itibaren en geç 60 (altmış) yurtiçi Kargo firması ile Teslimat Adresi'ne teslim edildi.

3.2.2. Teslim anında ALICI'nın ya da TÜKETİCİ'nin belirlediği üçüncü adresinde bulunmaması durumunda SATICI edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilebilir. Bu nedenle, ALICI'nın ürünü teslim teslim alınmasını her türlü ürünün ürününde beklemiş olması ve / veya kargonun SATICI'ya iade edilmesinden dolayı giderlere ALICI katlanacaktır.

3.2.3. Varsa ürün teslim masrafı olan kargo ücreti, ürün bedeline dahil olmayıp; ALICI tarafından ödenecektir.

3.2.4. ALICI'nın kusuru veya ihmali ilan edildiğinde ve kişiye teslim edilememesi durumunda SATICI'ya sorumluluk atfedilemez.

3.2.5. TARAFLAR, aşağıdaki şartların SATICI yazılı hâlinde ALICI'ya eşit kalite ve fiyatta başka bir mal tedarik edilebileceği hususunda mutabıklardır:

 1. Haklı bir sözleşme konusu malın tedarik edilemeyeceğinin anlaşılması.

 2. ALICI'nın bilgilendirerek onaylarını alması açık ve anlaşılabilir bir şekilde.

3.2.6. SATICI, sipariş konusu ürün tedarikinin imkânsızlaşması halinde, bu bilgisi öğrendikleri başından itibaren 3 (üç) gün içinde ALICI'ya yazılı veya kalıcı veri sağlayıcısı ile bildirir ve 14 (dört) günlük süre içinde toplam bedeli ALICI'ya iade eder.

3.2.7. ALICI'ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak giriş ile ürünün tesliminden sonra ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI'nın teslim edilmiş olması kaydıyla ürünü 3 (üç) iş günü içinde SATICI'ya iade etmek yapmak. Bu durumda kargo masrafını SATICI üstlenmez.

3.2.8. İşbu Sözleşmenin ayrılmaz parçası olan Ön Bilgilendirme Formu'nun onaylanarak Mesafeli Satış Sözleşmesi akdedilmesinden sonra, herhangi bir ürün bedeli ödenmez ise veya banka ödemesi iptal edilirse, ALICI'nın ürün bedelini ödeyerek SATICI'yı bilgilendirmesine dek; SATICI mamul teslimi görmekülüğünden imtina eder.

3.2.9. SATICI mücbir sebepler, teslimi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesintiye uğraması ve başkaca görülmesi sebebi ile sözleşme konusu / leri süresi içinde teslim edilemez ise, bu durumu ALICI'ya bildirecektir. Buding ALICI (i) siparişin iptal iptali, (ii) sözleşme konusu ürünleri emsali ile değiştirilmesini ve / veya (iii) süresinin mücbir sebebini / engelleme talep kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal edildiğinde toplam tutar 14 gün içinde nakden ve defaten ödenir. ALICI'nın kredi kartı ile ödemesinde ise, ürün / ler tutarı, siparişin ALICI iptal edilmesinden sonra 3 iş günü iptal edilmesinden sonra 3 iş günü iptal edilmesinden sonra iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen işlem süreci ile ilgili olabilir, ALICI, olası gecikmeler için SATICI'nın herhangi bir şekilde değerlendirilmesinin mümkün olamayacağını ve SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasının alacağı sürenin SATICI'nın değerlendirmesi olmadığını bilmekte ve kabul etmektedir.

3.2.10. Kartuş izleme satın alma izleme cayma hakkı veya ayıplı mala boyama seçimlik haklar içinde iadesi halinde, ilgili puan Kartuş'a aynen iade.

3.3. Fatura Bilgileri (**)

Adı / Soyadı / Ünvanı

Fatura Adresi

(**) Fatura, sipariş teslimatı ile birlikte sipariş ile birlikte teslim edilir.

4. Genel Koşullar

4.1. ALICI, SİTE'de ürün / lerin temel özellikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimata ve diğer ön bilgileri okuyup bilgi sahibi ve bu elektronik ortamda teslim edildiğini beyan eder.

4.2. ALICI, işbu Sözleşmenin ayrılmaz parçası olan ön bilgilendirme elektronik ortamda teyit etmekle, teslim edilen sözleşmelerin akdinden önce, adres, siparişi verilen ürün temel, ürünün / lerin vergiler dahil Euro fiyatı, ödeme ve sunuda doğru ve ayrıntılı olarak edindiğini teyit eden olur.

4.3. SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen nitelikleri, garanti belgeleri ve kullanımları ile teslim edilmesinden sorumludur.

5. Çayma Hakkı:

5.1. ALICI'nın, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı teslim veya malın gösterdiği adresteki 3. kişi / kuruluşa teslim edildiğinde 14 (ondört) gün taahhüt malı reddederek / iade sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu beyan ederiz.

5.2. SATICI'ya ulaşması itibaren 10 (on) günden malın SATICI'nın 1.1inci maddede belirtilen ürün iade ya da yetkilendirmiş olduğu kişiye Yurtiçi Kargo firması ile geri gönderilmesi zorunludur. Malın SATICI'nın tüketiciyle ilgili anlaşmalı olduğu paket geri gönderilmesi halinde, ALICI iadeye masraf sorumlulardan tutulmayacaktır.

5.3. Cayma hakkının kullanılabilmesi için bu süre içinde SATICI'ya bu hakkın eleştirinin;

 1. SATICI'nın İkitelli OSB, Aykosan Sanayi Sitesi 2.Kısım 5.Ada C Blok 34490 İkitelli / İstanbul incelendiğinde yazılı olarak veya

 2. bir sürekli veri taşıyıcısı ile info@kivancgroup.com e-posta adresine gönderilecek bir e-posta veya www.kivancgroup.com linki üzerinden ulaşılabilecek İletişim formu aracılığı ile bildirebilecektir.

5.4. ALICI, cayma kullanırken;

 1. ALICI'ya veya ALICI'nın Teslim Edilecek Kişi olarak tayin istediğinde teslim edilen ürünün faturasını, (***)

 2. Kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte ve hasarsız olarak iade edilen ürünleri cayma hakkının bildirilmesinden itibaren 10 gün içinde SATICI ile Yurtiçi Kargo firması ile SATICI'ya gönderecektir.

(***) ALICI'nın ticari ya da mesleki amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişi olması ve / veya sözleşme ürün konusu ürün faturanın ticari ya da mesleki amaçlarla eden hareket ALICI adına kesilmesi durumunda, ALICI'nın tüketici hakları hariç olmak üzere, ürünü iade etmek istemesi halinde, iade edilecek iade faturası ile birlikte teslim edilmesi gerekmektedir. (ALICI'nın ticari ya da meslekilarla hareket eden gerçek veya tüzel kişi olması ve / veya konusu ürüne ait faturanın ticari ya da mesleki amaç hareket eden ALICI adına kesilmesi durumunda; ALICI, işbu içerik ve kanunda düzenlenen tüketicilere özel hak ve imkanlar tanımaya yönelik hükümlerden ve tüketici haklarından faydalanamaz.)

5.5. ALICI, cayma süresi içinde malı, işleyişine, teknik açıklama ve uygun bir şekilde kullanılmadığı takdirde ortaya çıkan açıklama ve bozulmalardan sorumlu olacaktır

5.6. ALICI'nın cayma hakkını kullanması halinde SATICI, cayma bildiriminin ulaştığı günden itibaren 14 (ondört) günden ürün bedelinin ALICI'nın banka hesabına veya kredi kartı hesabına iade edilmesi için SATICI ilgili banka nezdinde girişimde bulunur.

5.7. Cayma hakkı iade edilmek Haber ürün, cayma hakkının SATICI'ya ulaştığı zaman 10 (on) günden ALICI tarafından SATICI'nın belirlediği Yurtiçi Kargo gönderiliyor SATICI'nın adresi ücretsiz olarak gönderilecektir. Cayma bildirimi yapılacak SATICI'ya gönderilen ürünlere ait nakliye ücreti ALICI ile karşılanacaktır. ALICI bu durumda söz konusu nakliye ücretini ödeyeceğini bilir ve kabul eder.

5.8. Web mal veya hizmetlerde TÜKETİCİ cayma hakkını kullanamaz:

a) Tüketicinin özel istekleri veya kişisel müşterileri kapsama alanı (üzerinde değişiklik ya da kişisel ihtiyaçlara özel hale getirilenler dahil) mallar;

b) çabuk bozulma olan veya son kullanma tarihi geçme olan mallar;

c) tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucuları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen olmayan iç çamaşırı gibi mallar;

d) tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallar;

e) malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış halinde olması halinde maddi sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemeleri;

f) finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetler;

g) abonelik sözleşmesi sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi içerik yayınlar;

h) belirli bir tarihte veya yaptırılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme tipi yapılan boş zamanın yapılması gerekenler;

ı) tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallar;

i) teslim edilen hizmetler elektronik tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallar ve tüketicinin onayı ile cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetler ve

j) ilgili yasanın teslimeli satış kapsamı dışında kalan diğer mal ve hizmetler.

6. İhtilafların Halli Ve Yetkili Mahkeme

Sözleşmenin uygulanmasında, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın ilan edilen 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 68. maddesinde belirtilen parasal sınırlar dahilinde TÜKETİCİ'nin ürünü / leri satın alma ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

7. Taraflar:

SATICI

Kıvanç Group San. ve Tic. GİBİ.

ALICI

TARİH

bottom of page