top of page

ŞARTLAR & KOŞULLAR

Kullanım Koşulları

Bu SİTE'de sunulan hizmetler Kıvanç Kimya San. ve Tic. GİBİ. (bundan böyle kısaca "Kıvanç Kimya" olarak anılacaktır) tarafından kaynak ve SİTE'nin yasal sahibi Kıvanç Kimya olup, SİTE üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi Kıvanç Kimya'ya aittir.

İşbu Kullanım Koşullarını Kıvanç Kimya biraz zaman değiştirebilir; Ancak bu rutubet düzenli olarak SİTE'de yayınlanacak ve aynı zamandan itibaren olacaktır.

SİTE hizmetlerinden yararlanan ve SİTE'ye erişim sağlayan, Kıvanç Kimya tarafından işbu kullanım koşulları hükümlerinde yaptığı değişiklik, önceden kabul sayılmaktadır.

Kıvanç Kimya, bu SİTE 'de yer veya alacak olan bilgileri, formları ve içeriği dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

Neden Tanımları

SİTE: Kıvanç Kimya çevrilerek şifreli çeşit çeşit hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu ad (on-line) ortamdan erişimi olan olan web siteleriidir.

ÜYE: Kıvanç Kimya 'dan ürün alımı yapmak üzere faydalanmak isteyen, seçmiş olduğu üyelik formunu doldurarak, Kıvanç Kimya tarafından üyelikleri onaylanarak kabul edilen onun gerçek ve tüzel kişidir. Bu sözleşmede kısaca "ÜYE" olarak anılacaklardır. 18 yaşından geçmiş şahler, gerçek kimlik bilgileri ile SİTE'deki ilgili üyelik formunu doldurarak doldurarak olabilirler. ÜYE olmak isteyen şirketler (Şahıs ve ortaklar), Kolektif Şirketler, Adi Komandit Şirketler, Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler, Limited Şirketler, Anonim Şirketler, Kooperatiflerin ve diğer kurumların tüzel bilgileri ile 18 yaşından yasal yasal yetkilisi SİTE'deki ilgili bölümlerini doldurarak ÜYE olabilir ve kurumları adına işlem yapabilir. "Üye adı" üyeye özeldir ve aynı "Üye adı" iki farklı ÜYE'ye verilmez.

KULLANICI: Kıvanç Kimya web sitesini ziyaret eden ya da alışveriş yapmaksızın ziyaret eden kişidir.

LİNK: SİTE üzerinden bir başka web siteleri, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitelerinden SİTE'ye, dosyalara ve içeriğe erişim mümkün kılan bağlantıdır.

İÇERİK: SİTE'de ve / veya herhangi bir web sitesinde yazılım veya erişim mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, program, rakam, fiyat, vs. görsel, yazınsal ve işitsel imgelerdir.

WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ: SİTE aracılığıyla sunulmakta olan ticari ve kişiye özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak gerçek ve / veya tüzel kişilerle Kıvanç Kimya'dan elektronik ortamda akdedilen işbu sözleşmedir.

KİŞİSEL BİLGİ: Üyenin değeri, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, SİTE'nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, alan tipi, tarayıcı tipi, ziyaret tarihi, saati, vs. bilgilerdir.

Hizmetlerin Kapsamı

Kıvanç Kimya'nın, SİTE üzerinden sunacağı hizmetler genel olarak Tüketici Hukuku mevzuatında ilgili elektronik ticaretten ibarettir.

Kıvanç Kimya 'nın, SİTE üzerinden vereceği hizmetler sayılan olmamak üzere; Kıvanç Kimya 'ya ait www.protectionyoudeserve.com adresinde satışa sunulabilir; ÜYE tarafından bedeli ödendikten sonra, tedarikçinin yani stokunun müsait olması halinde "sözleşmenin satıcıya yüklenen; malın teslim edilmesi" borcunun ifa olması durumunda olması durumunda; taahhüt edilen sürede malın müşteriye kargo firması tarafından Kıvanç Kimya adına ayıpsız olarak teslimidir.

Kıvanç Kimya, SİTE üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbest olup, hizmetlere ikinci olarak yapacağı tez SİTE'de yayınlamasıyla ilgili ortaya koymuş eklendi.

SİTE sunulacak hizmetlerden yararlanabilmek için Kıvanç Kimya tarafından belirlenecek ve SİTE'nin ilgili bölümünün içeriğinde belirtilecek özellikleri taşıması diğerlerine göre. Kıvanç Kimya, bu özellikleri tamamen serbest, üçüncü sınıfta yapacağı yazılan SİTE'de yayınlamasıyla yazmış olarak eklendi.

Genel Hükümler

SİTE üzerinden, Kıvanç Kimya'nın kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü üçüncü sahip olduğu ve işlettiği başka web SİTElerine ve / veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler KULLANICI'lara ve ÜYE'lere yönlenme sitelerde vermektir. Herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklemiyor. Link Alınan web içeriği içerdiği kısım için herhangi bir yayın bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. SİTE'de linkler aracılığıyla erişilen web siteleri ve eleştir hakkında Kıvanç Kimya'nın herhangi bir sorumluluğu yoktur ve bu sitelerin kullanımıyla doğabilecek zararlar, KULLANICI'ların ve ÜYE'lerin kendi ülkelerinde. Kıvanç Kimya bu tür link verilen web sitelerine erişimi, kendi yazılı muvafakatine bağlay gibi, Kıvanç Kimya'nın uygun görmeyeceği bağlantılara erişim her zaman kesebilir.

Kıvanç Kimya, SİTE'de mevcut olan sözcüğü ve güncelliğini sürdürmektedir. Ancak, SİTE yazıları fiili yazıların gerisinde kalabilir. SİTE muhteviyatında yer alan materyal ve bilgiler SİTE'ye verildiği ve ilgili hizmet veya bilginin güncel durumu ile SİTE'de yer alan durumu arasında arasında değişebilir. SİTE'de yer alan, güncelliği, doğruluğu, testleri, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belli bir amaca uygunluğu ve Kıvanç Kimya'nın SİTE'de mevcut ve bunlarla ilgili olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı doğruluğu hakkında herhangi bir garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır.

KULLANICI ve ÜYE, SİTE'deki, yüklenmeye (download) ve / veya paylaşıma müsait dosya, bilgi ve belgelerin, virüslerden, wormlardan, truva atlarından, dialer programlarından spam, spyware veya bunlar gibi diğer her türlü kötü ve zarar verme amaçlı kodlardan veya materyal arındırılamamış bilgilerin ve bu hususlarda SİTE'nin garanti vermediğini kabul etmektedir. Bu tip kötü ve zarar verme amaçlı programların, kodların veya materyallerin önlenmesi, veri giriş - çıkışlarının doğruluğu veya herhangi bir kayıp verinin geri kazanılması için gereken tüm yazılım ve donanım yürütme, bakım ve bakımlarını yapmak tamamen KULLANICI'nın ve ÜYE'nin konumunda. Bu tür kötü amaçlı programlar, kodlar veya materyallerin sebep olabileceği, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı KULLANICI ve ÜYE'nin veya üçüncü başka bir zarardan Kıvanç Kimya sorumlu değildir. Bu tür kötü amaçlı programlar, kodlar veya materyaller, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı KULLANICI'nın ve ÜYE'nin veya üçüncü üçüncü olarak hiçbir zarardan Kıvanç Kimya sorumlu değildir.

Kıvanç Kimya, işbu SİTE ve SİTE uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, kampanya, vs. bilgiler ve SİTE'yi kullanma koşulları ile SİTE'de sunulan düzenleme bilgileri önceden bir ihtara gerekli değiştirme, SİTE'yi ve satış yeniden, yayın durdurma ve / veya duraklatma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, SİTE'de yayınlanmalarıyla ilgili girerler. SİTE'nin kullanımı ya da SİTE'ye giriş ile bu bisiklet de kabul edilmiş sayılır. Bu sayfada link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir. Kıvanç Kimya, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlem kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, Öğren veya başka bir yerde hususunda ve herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Kıvanç Kimya'nın işbirliği içinde bulunduğu kurumların, Kıvanç Kimya çalışanlarının ve yöneticilerinin, Kıvanç Kimya yetkili satıcılarının sorumluluğu bulun. Üçüncü kişi üçüncü kişi tarafından çevrildi ve cezalandırıldı, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü yorumda. Kıvanç Kimya, üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, internetini ve hukukun uygun olmadığını taahhüt etmemektedir.

SİTE'yi kullananlar, sadece hukuka uygun ve şahsi amaçlarla SİTE üzerinde işlem yapabilirler. KULLANICI'ların ve ÜYE'lerin, SİTE şifresinde yaptığı işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumlulukları taşıdığından. KULLANICI ve ÜYE, Kıvanç Kimya ve / veya başka bir üçüncü haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir faaliyette bulunmayacağını taahhüt eder. KULLANICI ve ÜYE'lerin SİTE üstlenmek için üçüncü üçüncü uğradıkları veya uğrayabilecekleri nedenlerden Kıvanç Kimya'nın doğrudan ve / veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

İşbu SİTE'nin sahibi Kıvanç Kimya 'dır. Bu SİTE'de bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler ile sair sınaî ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin programlarla, sayfa düzeni ve SİTE'nin sunumu Kıvanç Kimya'nın ya da Kıvanç Kimya'nın izin ve lisans İşletme kuruluşlarının mülkiyetindedir. İşbu SİTE'deki sit ya da da SİTE sayfalarına kendi türlerinde, web sitesi, software-code'ların html kodu ve diğer kodlar vs. ile SİTE içeriğinde bulunma, tasarımların, resimlerin, metinlerin, görsel, işitsel vesair imgelerin, video kliplerin, Dosyaların, katalogların ve listelerin kopyalanması ya da tamamen kopyalanması, yayınlanması, çevrimiçi ya da diğer bir medya dağıtım gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır. KULLANICI ve ÜYE, sayılan ve bunlarla ilgili olmayan SİTE yazılım, donanım ve geliştirme çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Kıvanç Kimya ile doğrudan ve / veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini ve bunlarla ilgili olarak taahhüt edilmektedir. KULLANICI ve ÜYE, Kıvanç Kimya hizmetlerini, Kıvanç Kimya bilgi ve Kıvanç Kimya'nın telif haklarına tâbi tekrar satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının Kıvanç Kimya'nın hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildir. Bu sayfadaki başka kopyalanması, basılması, dağıtılması, çoğaltılması, sergilenmesi ancak ticari olmayan kişisel ihtiyaçlar için ve Kıvanç Kimya'nın yazılı izni ile mümkündür.

Kıvanç Kimya, SİTE üzerinden KULLANICI'lar ve ÜYE'ler üzerinden iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "Web Sitesi Kullanım Koşulları" hükümleri kullanım. Bu bilgileri işleyebilir, bir başkasının üzerinde muhafaza edebilir. Kıvanç Kimya aynı zamanda; KULLANICI ve ÜYE'nin değeri, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, SİTE'nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, alan tipi, tarayıcı tipi, ziyaret tarihi, saati vs bilgileri de istatistiki değerlendirme, kampanyaların duyurusunu yapma ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabiliriz. KULLANICI'lara ve ÜYE'lere ait kişisel bilgiler, kanunla yetkili kılınan mercilerin sayılan sayılan hariç olmak üzere gerçek ve tüzel üçüncü kişilere açıklanmayacaktır. Kişisel bilgi ender olarak Kıvanç Kimya için veya onun adına davranan üçüncü taraflara veya Kıvanç Kimya'nın işi ile ilgili olanlara özgün olarak kullanımlarını daha iyi işlemek ya da KULLANICI'ların ve ÜYE'lerin önerdiği amaçlara uygun olarak daha iyi hizmet verebilmek için verilir.

İşbu SİTE Biyolojik Koşulları Kıvanç Kimya için herhangi bir kullanıma sunulmadığı hallerde Kıvanç Kimya; Kıvanç Kimya hizmetleri, Kıvanç Kimya bilgileri, Kıvanç Kimya telif haklarına tâbi çalışmaları, Kıvanç Kimya ticari markaları, Kıvanç Kimya ticari görünümü veya bu SİTE sırasında başkaca kimlikleri ve satırlarına yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

Sorumluluğun Sınırlandırılması

Kıvanç Kimya, SİTE'ye erişilmesi, SİTE'nin ya da SİTE'deki ve diğer programların vs. kullanımı, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. Kıvanç Kimya, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; kesinti kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu SİTE'ye ya da link verilen diğer web sitelerine erişilmesi ya da SİTE'nin erişim ile Kıvanç Kimya 'nın, kullanım / kullanım, doğabilecek onun tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere onun tür zarar ve talep hakkından başka kılındığı kabul edilmektedir.

Sözleşmenin devri

Kıvanç Kimya, bu sözleşmeyi bildirimsiz olarak istediği zaman tamam veya bütünüyle devredebilir. Ancak KULLANICI ve ÜYE bu sözleşmeyi veya başka bir kısmı başka bir tarafa devredemez. Bu türden bir devir girişimi geçersizdir.

Mücbir Sebepler

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm yazı, Kıvanç Kimya işbu "WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI" nı geç ifa etmekten veya ifa bundan dolayı yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi grupları, Kıvanç Kimya nedeni, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt eklenmesi veya bu gruplar için Kıvanç Kimya'nın herhangi bir tazminat olduğu gibi doğmayacaktır.

Uygulanacak hukuk ve yetki

İşbu "WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ" nden kaynaklanacak ihtilaflar Türk Hukuku'na seç ve İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Kıvanç Kimya'nın, KULLANICI ve ÜYE'nin bulunduğu yerde dava hakkı saklıdır.

Yürürlülük ve kabul

"İşbu" WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ ", Kıvanç Kimya tarafından SİTE icra tarihinde ilan yürürlüğe girer. Değişikliğe gidebilir, yazı, sürüm numarası ve yazı belirtilerek SİTE üzerinden yayınlanır ve aynı tarihte girilir.

bottom of page